Proizvodi


Proizvodni program / Metalni kompenzatori

Aksijalni kompenzatori


Ovaj tip kompenzatora kompenzira izmjenu duljine te se nalazi na području na kojem se događa istezanje ili zbijanje cjevovoda. Aksijalni kompenzator, koji se najčešće koristi, preuzima kretnju cjevovoda duž osovine. Trasa cjevovoda koja sadrži aksijalni kompenzator, uvijek je ravna - bez savijanja ili izmjena smjera.