Proizvodi


Proizvodni program / Metalni kompenzatori

Kardanski kompenzatori


Kardanski kompenzatori su oblikovani tako da dopuštaju kutna zakretanja u bilo kojoj ravnini, upotrebljavajući dva para zglobova postavljenih na odgovarajućem kružnom kardanskom prstenu. Kardanski prsten i zglobni dijelovi su oblikovane da preuzmu sile nastale djelovanjem unutrašnjeg tlaka i bilo kakve vanjske sile koja je narinuta kompenzatoru. Kao i u slučaju jednozglobnih kompenzatora, i kardanski kompenzatori se obično upotrebljavaju u parovima da bi popustili poprečne pomake u bilo kojoj ravnini.