Proizvodi


Proizvodni program / Metalni kompenzatori

Kompenzatori za centralno grijanje


Ovaj tip kompenzatora konstruiran je tako da se pojednostavi ugradnja u vrelovodima centralnog grijanja.
Potpuno su zaštićeni čvrstim oklopom s vanjske i unutarnje strane. Isporučuju se hladno prednapregnuti tako da imaju mogućnost preuzimanja samo negativnih aksijalnih pomaka (stiskanje). Kompenzatori ovog tipa su samovođeni i isporučuju se sa cijevnim nastavcima za zavarivanje ili sa navojnim cijevnim završecima.