Proizvodi


Proizvodni program / Metalni kompenzatori

Spregnuti kompenzatori


Za primjenu kod većih tlakova gdje postoji ograničenje sila koje može preuzeti priključni cjevovod, kompenzator je spregnut spreznim vijcima protiv prenošenja tlaka na čvrste točke.
Oblikovan je tako da zadržava sile unutar duljine kompenzatora i ne prenosi ta opterećenja na priključni cjevovod. Sprezni vijci su priključeni na sprezne prirubnice preko sfernih prstenova koji za vrijeme rada dopuštaju pomicanje između spreznih vijaka i prirubnica.